Hur bliss används

Välkommen till en bliss-workshop! Här vänder vi oss till dig som vill lära ut bliss symbolspråk till andra. Här kommer vi lägga in olika delmoment och användbara tips.

Den här sidan erbjuder bara en kort översikt. För mer information och för en ökad förståelse rekommenderar vi att du läser detta dokument: Proceedings Characteristics of Blissymbolics.

När man lär ut bliss är det viktigt att komma ihåg följande tre faktorer:

  1. Nyckelsymboler, blisstecken och blissord

  2. Språkstruktur

  3. Möjligheten att generera nya symboler

 

Nyckelsymboler

Ungefär 120 nyckelsymboltecken (tidigare kallades de för nyckelsymboler) representerar bärande betydelser eller koncept som används i olika kombinationer för att bygga upp symbolvokabulären. BCI har tagit fram de nyckeltecken som var med på listan i Blissymbol Reference Guide (1998), och som användes för att skapa alla blisstecken (866 blisstecken och ungefär 3500 blissord). Den listan var inte definitiv utan nya nyckelsymboler har lagts till då vokabulären har växt. Nyckeltecknen kan användas för att dechiffrera symboler och för att skapa nya sammansatta symboler - blisstecken och blissord (idag är antalet blisstecken lite över 1000 och vokabulären i BCI-AV består av mer än 5000 blissord).

Du kan förstå nya symboler som du stöter på genom att identifiera vilken nyckelsymbolen är, alltså genom att dela upp symbolen i sina betydelsebärande delar.

t.ex.

person+känsla+positiv(plus+intensitet) =vän

person+att ge(behållare+upp) +kunskap=lärare

djur+känsla=husdjur


När blissanvändare får erfarenhet av att analysera delarna i en symbol för att kunna tolka betydelsen av hela symbolen lär de sig någonting som de kommer ha nytta av när de ska avläsa ord, visuell analys.

 

Språkstruktur

Bliss symbolspråk har sin egen grammatik. Ordklassen för en symbol markeras med indikatorer, som t.ex. tanke (en båge över huvudet).

intellektatt tänka (infinitiv)tänkte (imperfekt)kommer att tänka (framtid)

hjärnatankar, intellekthjärnormental, intellektuell

 

Indikatorerna ger användare möjlighet att uttrycka verb, adjektiv, adverb, plural och tempus med en grund i ett substantivkoncept. Den här möjligheten gör att det ligger mycket styrka i att bara kunna ett litet antal symboler.

Du kan lära dig hur man kan använda siffror för att skapa pronomen om du går till "Bliss-landet".

Här ser du hur du kan säga "mitt hus":

Använd symbolen för "jag/mig" (person + 1)...

...och lägg till symbolen för ägande (tillhör).

Nu har du "min".

Så här säger man "mitt hus" ("Jag/mig+ägande" mellanslag hus)

 

Möjligheten att generera nya symboler

Eftersom varje del i en blissymbol har en viss betydelse kan du göra egna blissymboler på flera olika sätt. Den viktigaste strategin är att använda kombinationer.

Allt eftersom du lär dig mer, hoppas jag att du blir en "blissälskare"

kombinationsindikator + person + älska + blissymbol + kombinationsindikator

Ser du hur jag valde tre nyckelsymboler och satte dem efter varandra för att skapa min egna kombinerade symbol? Kombinationsindikatorn visar att symbolen är min egen skapelse och att den inte finns i standardvokabulären. Vem som helst som kan bliss kan tolka den!

Extra information